ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER TEMSİL ETTİKLERİMİZ REFERANSLAR DİĞER FAALİYETLERİMİZ İLETİŞİM EN
X
NİTROJEN BAZLI GÜBRELER
ÜRE
(GRANÜL / PRİL)
Kimyasal gübreler içinde en fazla Azot içeren gübrelerden biridir. Üre yeterli düzeyde verildiğinde çiçeklenmeye etki ettiği gibi kök ve gövde gelişimini de olumlu etkiler.
AN
Amonyum Nitrat gübresinde azot; nitrat ve amonyum formunda olduğundan bitkiler ihtiyacı olan azotu topraktan kolayca alabilirler. Kolay çözünür olması sebebiyle bitkide hızlı ve uzun süreli etki gösterir.
CAN
(GRANÜL / PRİL)
Yapısında azot ve kireç bulunur. Özellikle asit karakterli topraklarda daha kolay uygulanabilir. Toprakların asitleşmesini etkin bir şekilde önler.
AS
(GRANÜL / PRİL)
Toz Şekere benzediğinden dolayı çiftçilerimiz tarafından `şeker gübre` diye adlandırılır. Yapısında azot ve kükürt içerir. Azotla birlikte bitkinin kükürt ihtiyacı da karşılanmış olur.
FOSFAT BAZLI GÜBRELER
DAP
Di amonyum fosfat, azot ve fosforu bir arada içerir. Gövde uzunluğunun artmasını ve kuvvetli kök oluşumunu hızlandırarak ürün verimi ve kalitesini doğrudan etkiler.
MAP
Bünyesinde yüksek oranda fosfor içerir. Bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırır, dane dökümünü önleyerek dolgun dane oluşmasını sağlar.
TSP
Fosfor ihtiyacını karşılamak için tüm bitkilerde (hububat, meyve, sebze, mısır, pamuk, ayçiçeği, fındık, üzüm, muz vb.) taban gübresi olarak kullanır. Bünyesindeki fosfat bitkinin ilk gelişim evresinde gerekli olup, kök oluşumu ve gelişimini sağlar.
SSP
SSP içeriğinde üç ayrı çeşit bitki besini barındıran mükemmel bir kaynak ve ilk ticari mineral gübre çeşididir.
POTASYUM BAZLI GÜBRELER
MOP
(STANDART / GRANÜL)
Potasyum Klorür, potasyum’un en çok kullanılan biçimidir. Buğday, yulaf ve arpa gibi ürünlerin tarımında oldukça etkilidir.
SOP
(STANDART / GRANÜL / SUDA ÇÖZÜNÜR)
Meyve, sebze, kahve, fındık, patates ve tütün gibi değerli ürünlerde kalite ve verimi arttırmakta kullanılır.
KOMPOZE GÜBRELER
NPK
İçeriğinde Nitrojen, Fosfor ve Potasyum olarak her bir bitki besin maddesini içeren kompoze gübreler NPK formundadır. (K) potasyum kaynağı MOP veya SOP bazlı olabilir.
GÜBRE HAM MADDELERİ
SÜLFÜR
Sülfür genel olarak, sülfürik-asit yapımında kullanılan ama bunun yanı sıra birçok farklı endüstriyel süreçte de tercih edilen bir ham maddedir.
SÜLFÜRİK ASİT
Sülfürik Asit kimya sektörü açısından en önemli maddelerden biridir. Geniş ölçüde de fosforik asit üretiminde kullanılır.
FOSFAT KAYASI
Fosforik Asit üretimi için gerekli olan başlıca hammadde kaynağıdır. Maden rezervi olarak dünyada yer alan Fosfat Kayası, stratejik bir öneme sahiptir.
FOSFORİK ASİT
Likit formundaki Fosforik Asit; NP, NPK, MAP, DAP gibi gübrelerin üretimi için gerekli olan ana hammaddelerden biridir.